Depth Of Field

การถ่ายภาพ Depth Of Field เป็นการถ่ายภาพชัดตื้น/ชัดลึก ที่เป็นพื้นฐานของการถ่ายภาพทั่วไปที่คนที่เล่นกล้องต้องทำได้ เทคนิคคือ การถ่ายภาพวัตถุที่ใกล้กับกล้องให้มึความชัด แต่ภาพที่ไกลจากกล้องจะเบลอ หรือกลับกัน ก็สามารถที่จะทำให้เป็นการถ่ายภาพที่ใกล้กล้องเบลอ ไกลกล้องจัดก็ได้เหมือนกัน เทคนิคนนี้จะช่วยในเรื่องของแยกความโดดเด่นของภาพได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่ต้องการโฟกัสภาพแต่บางจุดเท่านั้น

Support

แทงบอลออนไลน์

Partner